Fakultetet e Universitetit Nderkombetar i Tiranes

Universiteti Nderkombetar i Tiranes

Kontakt
Adresa:
Rruga Fuat Toptani (Rr. Elbasananit), nr. 54
Tirane
Albania
1001
Posta Elektronike: Kjo Adresë e Postës Elektronike është e mbrojtur nga Reklamat e pa dëshirueshme,ju duhet JavaScript e instaluar që të mund ta shikoni atë.
Telefoni: +355 42 451814
Fax: +355 42 250 550
Numri i Telefonit Celular: +355 69 20 82 002 / +355 69 20 20 397
http://www.unt.edu.al

Shkarko informacionin sikurse vCard