Një Edukim Ndërkombëtar

Konferenca Shkencore Kombëtare me temë: Tranzicioni dhe Identiteti:transzicioni-dhe-identiteti

 

Universiteti Nderkombetar i Tiranes | Promote Your Page Too

 

 

Studentët tanë marrin një edukim intensiv. Ky shkollim përfitohet nëpërmjet petagogëve të cilët janë lider në fushat e tyre akademike. Ambientet e Universitetit Ndërkombëtar ofrojnë studentëve mundësine për të takuar njerëz të ndryshëm nga të gjitha dimensionet e jetes si dhe nga shume vende Perëndimore, duke u krijuar mundësi të pafundme per të ardhmen.

 

Rektor i Universitetit Nderkombetar te Tiranes

PROF. AGRON LAMAJ

 

 

Kryetar i Senatit Akademik

Prof. Dr. Zenun Mulaj

 

 

Mbështetes të përhershëm në rrugën e Edukimit Ndërkombëtar:

Prof. Francis Balle

Prof. Michel Meyer

Prof. Paolo Manca

Prof. Phillipe Englehard

Prof. Lars Gosta Andersen

Qëllimi i Universitetit Ndërkombëtar të Tiranës

1.    Të zhvillojë, të transmetojë dhe të mbrojë dijet me anë të procesit të mësimdhënies.
2.    Të përgatisë specialistë të lartë në fushën e shkencave ekonomike,  juridike, teknologjisë së informacionit, shkencave mjekesore dhe shkencave të edukimit.
3.    Të kryejë studime dhe kërkime në fushën e shkencave ekonomike, juridike teknologjise së informacionit, shkencave mjekesore dhe shkencave të edukimit.
4.    Të kryejë kualifikimin shkencor pasuniversitar, programe universitare master, kurse të specializimit dhe kurse të kualifikimit afatshkurtër dhe afatgjatë për ekonomistë, juristë, specialiste të IT, farmacistë, stomatologë, infermierë, mësues, psikologë, sociologë, etj.

STUDENTËT E RINJ

UNT_Transfero_Studimet_ne_UNT2013
UNT_Apliko_per_Burse_ne_UNT2013

 

Çfarë eksperience dhe fasilitetesh bashkëkohore me ofron Universiteti Ndërkombëtar i Tiranës për studimet e mia?

Universiteti Ndërkombëtar i Tiranës (UNT), është i vendosur në një nga zonat më të bukura, të qeta, dhe të gjelbëruara të Tiranës.
UNT, ofron ambiente studimi e zhvillimi të mësimdhënies sipas standardeve të larta të universiteteve perëndimore.
Studentet mund të shfrytezojne bibliotekën dhe sallën e internetit për t’u njohur e adaptuar me të rejat e shkencës.
UNT, i vjen në ndihmë studentëve duke ofruar shërbimin e këshillimit të karrierës për secilin student të asistuar nga pedagogët këshillues.
Lektorët shqiptar dhe të huaj, ofrojnë njohuri dhe eksperience bashkëkohore në fushat e ekonomisë, jurisprudencës, teknologjisë së informaciont, shkencave mjekesore dhe shkencave të edukimit.
Studentet që arrijnë rezultate të larta gjate viteve të studimit, UNT u jep mundësi të studojnë për një/dy simestra pranë universiteteve me të cilat është në nivel bashkëpunimi.


Për vitin akademik 2012-2013,

(i vlefshem edhe ne rastin e tranferimeve)

 

Transferimet për vitin akademik 2012-2013.

Të gjithë studenteve qe kane patur keto pike dhe qe  aplikojne te transferojne studimet, UNT u akordon bursa si më poshtë vijon:

Akordohet Bursë për programet e studimit në masën 80%

Diplomë Bachelor në Drejtësi jo me pak se: 5427 pike

Diplomë Bachelor në Ekonomi-Finance         6160

Diplomë Bachelor në Ekonomi-Menaxhim    5877

Diplomë Bachelor në Infermieri                   5488

Diplomë Bachelor në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi       5366

Diplomë Master i Shkencave në Farmaci      6343

Diplomë Bachelor në Mësuesi per Ciklin e Ulët       5100

Diplomë Bachelor në Mësuesi për Arsimin Parashkollor     5100

Diplomë Bachelor në Psikologji                     5565   

 

Akordohet Bursë për programet e studimit në masën 55%

Diplomë Bachelor në Drejtësi jo me pak se: 5085 pike

Diplomë Bachelor në Ekonomi-Finance         5375

Diplomë Bachelor në Ekonomi-Menaxhim    5084

Diplomë Bachelor në Infermieri                   5005

Diplomë Bachelor në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi       4546

Diplomë Master i Shkencave në Farmaci      5200

Diplomë Bachelor në Mësuesi per Ciklin e Ulët       4633

Diplomë Bachelor në Mësuesi për Arsimin Parashkollor     4600

Diplomë Bachelor në Psikologji                     4845

 

Akordohet bursë për programet e studimit në masën 40%

Diplomë Bachelor në Drejtësi jo me pak se: 4610 pike

Diplomë Bachelor në Ekonomi-Finance         4877

Diplomë Bachelor në Ekonomi-Menaxhim    4664

Diplomë Bachelor në Infermieri                   4603

Diplomë Bachelor në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi       3818

Diplomë Master i Shkencave në Farmaci      4800

Diplomë Bachelor në Mësuesi per Ciklin e Ulët       4150

Diplomë Bachelor në Mësuesi për Arsimin Parashkollor     4113

Diplomë Bachelor në Psikologji                     4652

 

Akordohet bursë për programet e studimit në masën 35%

Diplomë Bachelor në Drejtësi jo me pak se: 4300   pike

Diplomë Bachelor në Ekonomi-Finance         4529

Diplomë Bachelor në Ekonomi-Menaxhim    3775

Diplomë Bachelor në Infermieri                   4416

Diplomë Bachelor në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi       3735

Diplomë Master i Shkencave në Farmaci      4500

Diplomë Bachelor në Mësuesi per Ciklin e Ulët       2800

Diplomë Bachelor në Mësuesi për Arsimin Parashkollor     3200

Diplomë Bachelor në Psikologji                     4410

                                                                       

 

Akordohet bursë për programet e studimit në masën 30%

Diplomë Bachelor në Drejtësi jo me pak se: 3700 pike

Diplomë Bachelor në Ekonomi-Finance         3701

Diplomë Bachelor në Ekonomi-Menaxhim    3717

Diplomë Bachelor në Infermieri                   3434

Diplomë Bachelor në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi       2665

Diplomë Master i Shkencave në Farmaci      3200

Diplomë Bachelor në Mësuesi per Ciklin e Ulët       2300

Diplomë Bachelor në Mësuesi për Arsimin Parashkollor     2700

Diplomë Bachelor në Psikologji                     3934

 

 

 

Per te gjithe maturantet para vitit 2012 duhet te bejne nje kerkese online tek www.unt.edu.al poshte seksionit APLIKIM – Formulari_i_Aplikimit_te_UNT_(shprehje interesi) ne menyre qe te takohen me bordin administrativ.

 

         Studentet e UNT kanë asistencen e një personeli të kualifikuar administrativ, në këshillim dhe në shërbim të nevojave të tyre, me profesionalizëm dhe kompetencë.
UNT, si rezultat i bashkëpunimit të tij me organizma të ndryshëm kombëtar dhe të huaj, brenda dhe jashtë vendit, ofron mundësi punësimi dhe internships, për studentët që diplomohen me rezultate të larta.

Motoja e UNT është:
Fito dije shkencore për një të ardhme të sigurtë !
Fito një diplomë universitare që të përmbushë standardet bashkëkohore!

 

Mos humbisni rastin te studioni ne mes te Tiranes ne zonen universitare me te zhvilluar aty ku dija merr jete!

Studime Doktorale prane UNT - gjuha e mesimit do te jete anglisht. Mesimi zhvillohet me profesor Italian dhe Shqipetar.

PDFShtypShpërndaje me Postë Elektronike

Vlerësimi i Përdoruesve: / 0
I DobëtI Shkëlqyeshëm 

Komunikate sot dt. 10 Maj 2012

Marreveshja e nenshkruar ne mes UNT dhe Universita' degli Studi di Catanzaro nenkuptonte nga pikepamja finanziare qe studentet e UNT te cilet deshironin te ndiqnin studimet doktorale do te  perfitonin nga akordimi i bursave te percaktuara nga Qeveria Italiane. 

Meqenese Qeveria Italiane ka shkurtuar fondet, atehere aplikimi eshte shtyre per vitin akademik 2012-2013 

Aspektet e tjera te marreveshjes vazhdojne te aplikohen dhe te realizohen.

Te interesuarit te kontaktojne ne email Kjo Adresë e Postës Elektronike është e mbrojtur nga reklamat e pa dëshirueshme.Ju duhet JavaScript e instaluar për ta lexuar  

Ritheksojme faktin qe UNT ben te pamunduren te ofroje cilesine maksimale ne edukim! 

 

 

 

 

Doktoratura prane UNT

Doktorature kerkimi shkencor ne

- Shkenca Farmaceutike

- Bioteknologji Klinike dhe eksperimentale ne urologji

- Teoria e te drejtes se rendit juridik evropian

- Metodologji kerkimi i avancuar ne shkencat kirurgjikale te aplikuar ne onkologji.

- Bioteknologji mjekesore

- Doktorature kerkimi ne Onkologji Molekulare, Imunologji Ekpserimentale dhe Zhvillim terapie intensive.

- Toksikologji Ambientale, qelizore dhe molekulare.

- Inxhinieri mjekesore dhe informatike

- Onkologji Molekulare, imunologji eksperimentale dhe zhvillim terapie inovative.

- Ekonomi dhe Menaxhim ne mjekesi.

- Shkenca neorologjike dhe riabilitative.

- Shkenca endokrino metabolike dhe te ushqimit.

- Bioteknologji klinike dhe ekperimentale ne Urologji

- Bioteknologji mjekesore.

- Inxhinieri Biomjekesore dhe Informatike

- Onkologji molekulare, imunologji eksperimentale dhe zhivllim terapie intensive.

- Shkenca endokrino metabolike dhe ushqimore.

 

 

Mesimi i gjuhes eshte ne gjuhen Angleze.

Profesoret jane nga Italia dhe Shqiperia.

Pranimi behet me konkurs.

Kuotat jane me nr. te mbyllur.

 

 

Nje delegacion i Universitetit Nderkombetar te Tiranes i udhehequr nga Rektori Prof. Lisen Bashkurti ka nenshkruar nje marreveshje bashkepunimi dhe shkembimi akademik me Universita' degli Studi di Catanzaro.

Marreveshja e nenshkruar nenkupton shkembim ka kufizim te programeve, studenteve dhe profesoreve ne kuader te programeve te shkembimit evropian.
...
Marreveshja e nenshkruar mban nr. prot. 83 dt. 08.11.2011

Nje nder perfitimet qe kjo kontrate i sjell tregut akademik shqiptar eshte edhe mundesia qe i ofrohet kerkuesve shkencore te rregjistrohen prane UNT ne programet e studimeve doktorale (Dr. ose PhD) ne fushat e mjekesise, ekonomise dhe te juridikut.

Titulli i perftuar eshte Grade PhD e leshuar nga Ministria e Edukimit te Shtetit Italian dmth i shpenzueshem ne te gjithe Evropen. Ministria e Arsimit dhe Shkences eshte duke na asistuar per te anashkaluar proceduren e ekuivalentimit duke e bere te njehsueshem direkt me marrjen e diplomes nga UNT.

per cdo info te metejshme kontaktoni ne Kjo Adresë e Postës Elektronike është e mbrojtur nga reklamat e pa dëshirueshme.Ju duhet JavaScript e instaluar për ta lexuar